Logo

Det Stavangerske Dampskibsselskabs skip har siden hjuldamperen "Ryfylke" sine dager hatt tre røde ringer malt på skorsteinen. I 1903 ble dette symbolet også tatt i bruk i rederiflagget, som ble utformet med tre røde striper på hvit bunn og med en hvit stjerne på blå trekant nærmest stangen. Flagget er tatt inn i selskapets logo.

DSD Det Stavangerske Dampskibsselskab AS

PDF icon Last ned logoen i pdf-format
photoshop icon Last ned logoen i eps

 

Dette er original firmalogo som skal brukes i alle sammenhenger hvor det benyttes farge. Trykkes logoen som 2-farge.

Hovedfarger:

Brukes i bl.a logo, tekst, grafisk støttelement og båt topp

pantone 654 pantone 200 c

CMYK
100 / 71 / 10 / 47

RGB
0 / 58 / 112

HTML
003470

RAL
5003

CMYK
3 / 100 / 70 / 12

RGB
186 / 12 / 47

HTML
BA0C2F

RAL
3020

"PMS" er en typebetegnelse som alle trykkerier, reklamebyråer og aviser kjenner til. Logoen kan også trykkes som 4-farge, dvs at den «cmyk’es»(smykkes). Dette er aktuelt alle steder hvor den benyttes sammen med andre farger, f.eks. bilder etc.  Logoen vil i begge tilfeller se ut som over.

DSD logo black

Brukes logoen kun i sort, på materialer eller med trykkemetoder hvor en ikke kan benytte raster, skal denne varianten benyttes.


DSD logo 30 raster

Brukes logoen i sort/hvitt-annonser skal denne versjonen benyttes.
De røde stripene er her lagt i 30% raster.

DSD logo negativ

Benyttes logoen negativt, eller f.eks. hvit på farget materiale, som uniformseffekter o.l., skal den være som her.

 

Rederiflagget:

flagg3@450x316.png
DSD sitt rederiflagg med tre røde striper på hvit bunn og en blå trekant med hvit stjerne ble tatt i bruk allerede i 1903.
Flagget er et resultat av en selskapsintern tegnekonkurranse.  Utgangspunktet var sannsynligvis skorsteinsmerket med tre røde ringer på sort bunn.  De fleste rederier i Stavanger hadde en stjerne i rederiflagget sitt den gang.  Det fikk også DSD.  

Puerto Rico sitt offisielle flagg siden 1952 minner veldig om DSD sitt rederiflagg fra 1903, men dette er sannsynligvis helt tilfeldig.

png-icon.png Last ned bilde i PNG-Format

 
 
Utviklet av InBusiness AS