Stavangerske

MS Kvitbjørn - det første av Nor Lines to nye naturgassdrevne godsskip på veg hjem fra verftet.   MS Kvitbjørn - det første av Nor Lines to nye naturgassdrevne godsskip på veg hjem fra verftet.
 

Stavangerske

Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (DSD) ble stiftet 12. februar 1855. Hjuldamperen Ryfylke som rundet Tungenes og stevnet inn Byfjorden i november 1855, varslet den nye tid i transport og samferdsel, samtidig med fremveksten av telegraf, moderne bankvesen og liberalisering av handel og næringsliv.

Fra hjuldamperen løper DSDs utvikling som et lengdesnitt i norsk historie Selskapet som knyttet byen og bygdene sammen og ble en tjenesteyter for byens og landets næringsliv gjennom skiftende tider.

Skipene har kommet og gått. Mye har endret seg i løpet av 160 år. Teknologi, arbeidsformer og sosiale relasjoner er forandret, men oppgavene er på mange måter de samme: Å transportere reisende og last med sikkerhet, komfort og punktlighet, til den lavest mulige kostnad og miljøbelastning.

 
 
Utviklet av InBusiness AS