Milepæler i DSDs historie

Nytenkende i 160 år.

2015 Nor Lines får levert to prisberømte 100 % LNG-drevne godsskip ”Kvitbjørn”  og ”Kvitnos”.
2015 Norled setter verdens første batteridrevne 0-utslippsferje, Ampere, inn i riksvegferjesambandet Lavik – Oppedal i Sogn.
2014 Batteriferjen Ampere tildeles den prestigetunge prisen ”Ship of the Year og Næringslivets Klimapris.
2014 NorLines to LNG-drevne godsskip under bygging i Kina mottar Thor Heyerdahl-prisen.
2014 Norled setter inn to 100 % naturgassdrevne bilferjer i Tausambandet.
2013 Norled mottar Forsknings- og nyskapningsprisen av Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond.
2013 Nor Lines kontraherte LNG-drevne godsskip vinner Green Ship Award og NHO Transport og Logistikk sin Miljøpris.
2012 Norled starter opp anbudsdriften av hurtigbåtrutene Bergen – Sogn og Fjordane 1.5.12.
2011 Nor Lines vinner ”Next Generation Ship Award” av Nor Shipping Awards og kontraherer to miljøvennlige naturgassdrevne godsskip i Kina.
2011 DSD overtar 100 % av aksjene i Tide Sjø AS og selskapet skifter fra 1.1.12 navn til Norled AS.
2011 Nor Lines blir et heleid datterselskap av DSD.
2009 Verdens tre første passasjerferjer på naturgass (LNG) settes inn i det store pendlersambandet Nesoddtangen – Aker Brygge (Oslo).
2007 Stavangerske AS fusjoneres inn i Tide Sjø.
2007 Stavangerske AS bygger tre nye hurtigbåter i karbon til Ryfylkerutene. Dette gir 40 % lavere drivstofforbruk. Båttypen får siden pris for universell utforming.
2006 Nor Lines etablerer et landsomfattende landtransportsystem.
2004 Nor - Cargo selges til Posten Norge AS.  Nor-Cargo  Shipping  blir Nor Lines AS.
2003 MF ”Stavanger” – den første norske katamaranbilferjen bygget i aluminium settes inn i Tausambandet.
2001 Nordsjøtrafikken flyttes inn i det nye selskapet Sea Cargo som  eies 40 % av Nor Lines og 60 % av Sea-Trans.
2000 Allianse Informasjonssystemer ASA blir kjøpt og i løpet av de neste fem årene utviklet videre til det ble Rogalands største IT-bedrift med avd.kontorer ulike steder i Sør-Norge.
1999 DSD kjøper 42,4 % av aksjene i HSD.
1997 Rogaland Trafikkselskap (RT) bygger de første ferjene i Polen.
1992 Boknafjorden Ferjeselskap (50 % BNR og 50 % RT) vinner konsesjonen over Boknafjorden mellom Mortavika og Arsvågen  og trafikkerer sambandet med pendelferjer.
1989 DSD går inn i internasjonal skipsfart gjennom DSD Shipping AS.
1989 DSD omorganiserer og oppretter datterselskapene Rogaland Trafikkselskap (RT) og Nor Cargo Stavangerske.
1988 DSD går inn i RoNoTro som kjøpte Bergenske.
1986 Westamaranen ”Fjordsol” som settes inn i  Sand-Saudaruten får pris for sin universelle utforming. 
1978 Samseiling  Stavangerske – Mørerutene. Nord-Poolen blir etablert som en sammenslutning mellom flere kystrederier.
1971 DSD starter westamaranrute på Puerto Rico.
1964 Godsskipsdriften effektiviseres gjennom levering av to skip med sideport, kran og tungløftsbom: ”Rogaland” og ”Akershus”.
1960 Norges første hydrofoilbåt ”Vingtor” blir satt inn i Norges første hurtigbåtrute som går mellom Stavanger – Haugesund – Bergen.
1959 Startskuddet for en ny tidsalder går ved at DSD får konsesjon på sambandet Stavanger –Tau, inngår kontrakt med Statens Vegvesen og bygger den første bilferja ”Tau” som blir levert i 1961.
1948 Slagordet ”Den hvite flåte” etableres.  Lokalrutebåtene males hvite med gule skorsteiner.
1947 MS ”Haugesund” ex. Kilbirnie settes inn i dagrute på Haugesund som blir hovedforbindelsen over Boknafjorden.
1939 MS ”Fjorddrott” som bygger på erfaringene med sjøbussene, blir levert.  Båten vekker oppsikt.  Den er hele 140 fot lang, har salonger for 405 passasjerer og kan ta 12-14 biler. ”Fjorddrott” settes inn i rute på Haugesund og Sand – Sauda i korrespondanse med jernebane – og bussforbindelse til Oslo.
1938 DSD følger nøye med i utbyggingen av vegnettet, overtar ferjeruten Sand – Ropeid og anskaffer høsten 1945 en moderne bilferje med langskips gjennomkjøring – ”Ropeid”.
1938 Søsterskipet Ekspress II tas i bruk og begrepet sjøbussene er etablert.
1937 Teknisk sjef Ludvig Thorsen revolusjonerer utformingen av lokalruteskipene i Norge ved å bygge et lett skip med langt, smalt skrog drevet av en dieselmotor.  Et skip med god fart og solid driftsøkonomi. ”Ekspress” blir sjøsatt fra selskapets egen verksted på Klasaskjæret og settes inn i Sandeidruten.
1934 DSD går inn med aksjekapital i Det Norske Luftfartsselskap (DNL) og blir ekspeditør for sjøflyrutene med egen flytebrygge på Klasaskjæret.
1930 DSD  starter samseiling med Bergenske på Danzig  og Gdynia med sporadiske anløp av Kønigsberg.
1924 DSD innleder samarbeid med Bergen LIoyd og setter inn ”Tungenes” mellom Trondheim, vestlandsbyene og Stettin-Lübeck.
1922 Rederiet starter utenlandsrute til Leith og Grangemouth med lastebåten ”Jæderen”
1919 DSD går inn i Hurtigruten og gir Stavanger en ukentlig tilknytning til ruten mellom Bergen og    Kirkenes.   I perioden 1919 – 1940 er DSD det eneste selskapet som driver rutefart med post, gods og passasjerer langs hele norskekysten.
1912 Hurtigruten Sandnes/Stavanger – Kristiania utvides med ”Austri” og ”Vestri” innkjøpt fra Danmark og utstyrt med kjøleanlegg og hengehaller for å sikre rask og hygienisk transport av kjøtt til hovedstaden.
1909 Bergensbanen åpnes og DSD utvidet nattruten med nybygget ”Bergen”.
1904 ”Kong Olaf” settes inn i en ny hurtigrute mellom Sandnes/Stavanger og Kristiania med ukentlige avganger – spesielt for å sikre rask transport av jordbruksvarer fra Jæren.
1897 DSD inngår samarbeid med Sandæs Dampskibs-Aktieselskab om drift av Nattruten mellom Sandnes, Stavanger og Bergen.  Det ble enighet om at HSD skulle ta seg av korrespondansene til lokalrutene i Sunnhordland.
1885 DSD går inn i reiseliv gjennom å bidra tungt i finansiering av ”Suldal” på Suldalsvannet for  å fremme turisme mellom Sand og Røldal.
1879 DSD satser utenriks ved å vinne konkurransen om tre års kontrakt  på sommer-postrute mellom Kristiansand og Fredrikshavn på Jylland i Danmark.  ”Stavanger” og senere ”Kong  Olaf” blir brukt i ruten.
1868 DSD får sin første, moderne ”skruedamper” ”Stavanger” som settes inn i rute mellom Kristiania og Bergen fra og med våren 1868.  Kystruten ble en av landets viktigste stamruter.
1855 DSD ble etablert 12. februar 1855 for å få bygget og satt i drift hjuldamperen ”Ryfylke” i de første, kommersielle båtrutene i Ryfylke.

 

 
 
Utviklet av InBusiness AS